Vides aizsardzības klubs  ir nosūtījis vēstuli Latvijas Republikas premjeram ar lūgumu izvērtēt Latvijas atbildīgo glābšanas un pašvaldības dienestu  savstarpējo sadarbību informējot sabiedrību ārkārtas situāciju gadījumā.

Lūdzam izvērtēt gadījumu kad Olainē naktī uz 29.jūniju dega ķīmisko atkritumu noliktava un vietējie iedzīvotāji par notikumiem uzzināja tikai rīta ziņās. No ugunsgrēka sākšanās brīža neilgi pēc pusnakts līdz  rītam iedzīvotājiem nebija  iespējams saņemt informāciju, kas notiek. Zvanot uz  pašvaldības policiju informāciju nevarēja saņemt. Olaines iedzīvotāji pavadīja nakti vērojot melnus dūmu mutuļus un skanot sprādzieniem. Tas radīja dažādas baumas . Uzskatam ka Latvijai ir nopietni jāpievēršas  valsts un pašvaldību dienestu  darbības saskaņotībai. Ir absolūti neizprotami arī  fakts, ka Olaines pašvaldība  pirmo informāciju Olaines mājas lapā ievietoja 9.30 , ir noteikti jāpārdomā kā tiek operatīvi informēti pašvaldības dienesti un amatpersonas. Augstu novērtējot glābšanas dienestu darbu pieprasām pievērst uzmanību iedzīvotāju informēšanas jautājumiem ārpus darba laika. Kā zināms nelaimei darba laika nav.

https://tvplay.skaties.lv/parraides/tv3-zinas