Coalition Clean Baltic. Upju vērošana. Sabiedriskā vides monitoringa rokasgrāmata.