2017.gada 22.aprīlī VAK rīkoja talku Jūrmalā, Pils ielas 1 (Undīnes) tuvumā - tika sakopts kāpu mežs, uzsākta kāpu biotopa atjaunošana - daļēji izcirsts krūmu un jauno kļavu apaugums, iestādītas ap 200 priedītes, sakopti tie nedaudzie atkritumi, kas tur bija sastopami.

VAK iecerējis arī turpmāk sistemātiski rūpēties, lai šajā vietā atjaunotos kāpu mežs kā aizsargājams biotops - tiks ierobežots krūmu aizzēlums, pēc vajadzības vēl stādītas priedītes vai veikti citi darbi, konsultējoties ar meža biotopu ekspertiem.

Foto no talkas: