2017. gada 2. novembrī biedrības "Vides aizsardzības klubs" biedres Elita Kalniņa un Aija Caune kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes izglītības centru un vairākiem dabas aizsardzības inspektoriem piedalījās unikālā lašveidīgo zibju vērošanas pārgājienā Strīķupītē netālu no Vaidavas. Vērotājiem ļoti paveicās, jo 3 km garumā izdevās pamanīt  taimiņu nārstu četrās vietās. Esam lepni, ka vairāk nekā 10 gadus atpakaļ kopīgās vides NVO iniciatīvās (kā piemēram, akcijās "Lašiem būt!") ir izdevies saglābt dabīgās nārstošanas vietas, celt sabiedrības apziņu par to, cik tā ir liela vērtība, ka mums ir upes, kurās laši atgriežas, lai nārstotu.

Lašveidīgo zivju - lašu, taimiņu un strauta foreļu - saudzēšanas periods jeb ieguves liegums turpinās līdz 31. decembrim. Lai gan administratīvais sods par vienu nelikumīgi iegūtu zivi ir sākot no 280 eiro, zaudējuma atlīdzība - līdz 715 eiro, tomēr maluzvejniekiem vilinājums un azarts gana liels.

Ejot šādos pārgājienos, ir iespēja iztraucēt arī malu makšķernieku nodomus.

Lašveidīgās zivis ir varenas ceļotājas - novērota līdz pat 3000 kilometru tāla migrācija, bet pārvietošanās ātrums var sasniegt pat 100 kilometrus diennaktī. Atklātā jūrā laši orientējas pēc zemes ģeomagnētiskā lauka, Saules kompasa un iekšējā bioloģiskā pulksteņa (līdzīgi gājputniem), bet dzimto upju grīvās atgriežas, sajūtot upes ūdens specifisko ķīmisko sastāvu.