Raksti

Loading...

2. septembrī, Vides Aizsardzības klubs rīkoja vērienīgu akciju „Lūgšana pie jūras", lai pievērstu sabiedrības uzmanību esošās situācijas nopietnībai Baltijas jūrā un ekoloģiskajām problēmām tajā. Šis gads bija īpašs jubilejas gads, jo lūgšana pie jūras notika 30. gadu.

Šī pasākuma ietvaros tika rīkota akcija, preses konference, kā arī koncerts un lūgšana pie jūras. Ar Latvijas Dzelzceļa atbalstu tika noorganizēts īpašs vilciens maršrutā Rīga – Bolderāja (kas jau daudzus gadus vairs ikdienā nedarbojas) un nogādāja akcijas dalībniekus uz jūru.

Akcija sākās ar plastmasas iepakojuma piesārņojuma problēmas aktualizāciju Latvijas dzelzceļa stacijā, kur notika jauniešu plastmasas modes demonstrēšana un simboliska luga, kurā attainoja plastmasas kaitīgo ietekmi uz jūras iemītniekiem (zivīm).

Pēc tam Vilciena pirmajā vagonā notika preses konference, kurā piedalījās pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, vadošie pētnieki no Latvijas hidrometeoroloģijas institūta, Latvijas Zaļās jostas, Baltijas Vides foruma, Vides aizsardzības kluba, Zaļās partijas.

Akcijas ietvaros dažādu iesaistīto pušu rīkotajā informācijas brīfingā vairāku vides aizsardzības organizāciju, zinātniskās institūcijas un atbildīgās ministrijas pārstāvji īsumā raksturoja šobrīd aktuālās ekoloģiskās problēmas Baltijas jūrā – plastmasas un ķīmiskos piesārņojumus, klimata pārmaiņu ietekmi, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, eitrofikācijas problēmu, pētniecības datu interpretēšanas problēmas, kā arī nepietiekamo sabiedrības informētību par Baltijas jūras patieso ekoloģisko stāvokli.

Pasākums turpinājās pie jūras, kur tika teikti ievadvārdi par šo simbolisko notikumu, par mūsu atbildību jūras aizsardzībā, notika arī skaists koncerts, kā arī visi pasākuma dalībnieki un viesi simboliski sadevās rokās pie jūras vienotā lūgšanā paust mūsu kopējo un individuālo atbildību par mūsu mīļoto Jūru.

2017. gada 2. novembrī biedrības "Vides aizsardzības klubs" biedres Elita Kalniņa un Aija Caune kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes izglītības centru un vairākiem dabas aizsardzības inspektoriem piedalījās unikālā lašveidīgo zibju vērošanas pārgājienā Strīķupītē netālu no Vaidavas. Vērotājiem ļoti paveicās, jo 3 km garumā izdevās pamanīt  taimiņu nārstu četrās vietās. Esam lepni, ka vairāk nekā 10 gadus atpakaļ kopīgās vides NVO iniciatīvās (kā piemēram, akcijās "Lašiem būt!") ir izdevies saglābt dabīgās nārstošanas vietas, celt sabiedrības apziņu par to, cik tā ir liela vērtība, ka mums ir upes, kurās laši atgriežas, lai nārstotu.

Lašveidīgo zivju - lašu, taimiņu un strauta foreļu - saudzēšanas periods jeb ieguves liegums turpinās līdz 31. decembrim. Lai gan administratīvais sods par vienu nelikumīgi iegūtu zivi ir sākot no 280 eiro, zaudējuma atlīdzība - līdz 715 eiro, tomēr maluzvejniekiem vilinājums un azarts gana liels.

Ejot šādos pārgājienos, ir iespēja iztraucēt arī malu makšķernieku nodomus.

Lašveidīgās zivis ir varenas ceļotājas - novērota līdz pat 3000 kilometru tāla migrācija, bet pārvietošanās ātrums var sasniegt pat 100 kilometrus diennaktī. Atklātā jūrā laši orientējas pēc zemes ģeomagnētiskā lauka, Saules kompasa un iekšējā bioloģiskā pulksteņa (līdzīgi gājputniem), bet dzimto upju grīvās atgriežas, sajūtot upes ūdens specifisko ķīmisko sastāvu.