Raksti

Loading...

2. septembrī, Vides Aizsardzības klubs rīkoja vērienīgu akciju „Lūgšana pie jūras", lai pievērstu sabiedrības uzmanību esošās situācijas nopietnībai Baltijas jūrā un ekoloģiskajām problēmām tajā. Šis gads bija īpašs jubilejas gads, jo lūgšana pie jūras notika 30. gadu.

Šī pasākuma ietvaros tika rīkota akcija, preses konference, kā arī koncerts un lūgšana pie jūras. Ar Latvijas Dzelzceļa atbalstu tika noorganizēts īpašs vilciens maršrutā Rīga – Bolderāja (kas jau daudzus gadus vairs ikdienā nedarbojas) un nogādāja akcijas dalībniekus uz jūru.

Akcija sākās ar plastmasas iepakojuma piesārņojuma problēmas aktualizāciju Latvijas dzelzceļa stacijā, kur notika jauniešu plastmasas modes demonstrēšana un simboliska luga, kurā attainoja plastmasas kaitīgo ietekmi uz jūras iemītniekiem (zivīm).

Pēc tam Vilciena pirmajā vagonā notika preses konference, kurā piedalījās pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, vadošie pētnieki no Latvijas hidrometeoroloģijas institūta, Latvijas Zaļās jostas, Baltijas Vides foruma, Vides aizsardzības kluba, Zaļās partijas.

Akcijas ietvaros dažādu iesaistīto pušu rīkotajā informācijas brīfingā vairāku vides aizsardzības organizāciju, zinātniskās institūcijas un atbildīgās ministrijas pārstāvji īsumā raksturoja šobrīd aktuālās ekoloģiskās problēmas Baltijas jūrā – plastmasas un ķīmiskos piesārņojumus, klimata pārmaiņu ietekmi, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, eitrofikācijas problēmu, pētniecības datu interpretēšanas problēmas, kā arī nepietiekamo sabiedrības informētību par Baltijas jūras patieso ekoloģisko stāvokli.

Pasākums turpinājās pie jūras, kur tika teikti ievadvārdi par šo simbolisko notikumu, par mūsu atbildību jūras aizsardzībā, notika arī skaists koncerts, kā arī visi pasākuma dalībnieki un viesi simboliski sadevās rokās pie jūras vienotā lūgšanā paust mūsu kopējo un individuālo atbildību par mūsu mīļoto Jūru.