Turpinot agrākās tradīcijas, Vides Aizsardzības klubs arī 2013.gadā rīko dabas sakopšanas talkas. Ziemupē, Mārupītē, Vangažos talkas jau notikušas pavasarī, tomēr sezona turpinās.

TALKAS

AMATAS NOVADS, TAKA UZ ZVĀRTES IEZI 12.10.2013., pulcēšanās pie Zvārtes ieža 10:00

Š.g. 12. oktobrī Amatas novada Tūrisma informācijas centrs sadarbībā Amatas novada pašvaldību un Dabas aizsardzības pārvaldi organizē talku, lai sakoptu Amatas taku no Zvārtes ieža līdz Kārļu zivjaudzētavai.
 
Amatas taka ir viens no Amatas novada, kā arī Gaujas nacionālā parka dārgumiem. Tā ir īpaša ar Amatas senlejas dabas ainavām, augu, putnu un dzīvnieku sugu bagātību. Taka jau gadiem ir bijis dabas tūristu iemīļots pārgājiena maršruts. Diemžēl, laikam ejot, taka kļūst arvien grūtāk izejama un dažviet arī bīstama.
 
Aicinām visus, kuriem rūp šīs vietas saglabāšana arī turpmāk, līdzdarbosimies tās sakopšanā.
 
Tiekamies 12. oktobrī plkst. 10:00 pie Zvārtes ieža apmeklētāju centra (lūgums iepriekš pieteikties). Ņemam līdzi labu garastāvokli, un darbarīkus, kas varētu noderēt (mačetes, krūmu šķēres, darba cimdus, atkritumu maisus u.c.). Pēc labi padarīta darba cienāsim visus talciniekus ar gardu zupu un siltu tēju.
 
 
Indra Paseka
Amatas novada Tūrisma informācijas centrs

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.gada 28.septembris - trešā talka Ropažu novada dabas liegumā NATURA2000 teritorijā "Lielie Kangari" - vietā, ko apdraud P4 ceļa asfaltēšana, gan arī dolomīta karjeri tiešā tuvumā. Talkas mērķis popularizēt unikālās Lielo Kangaru dabas vērtības un to aizsardzības nepieciešamību.
Talkas laikā tiks sakoptas stāvās Kangaru kalnu nogāzes esoša ainaviskā P4 grants ceļa malā, turpināts jau 2012.gada 21.aprīļa un 8.oktobra talkās iesāktais. Uz talku no Rīgas tiks organizēts autobuss.

 

Sīkāka informācija sekos.

Jautājumi un uzziņas: VAK pārstāvis Edmunds Kance mob. 26404751  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.