UZMANĪBU! ŠĪ IR ĻOTI SVARĪGA APSPRIEŠANA, JO VAK UZDEVUMS IR NEPIEĻAUT DOLOMĪTA IEGUVI LIELO KANGARU DABAS LIEGUMA TUVUMĀ!!!

 
Paziņojums par derīgo izrakteņu ieguves atradnēs „Kalnagrāvīši” un „Ārēni” Ropažu novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

 

Derīgo izrakteņu ieguves atradnēs „Kalnagrāvīši” un „Ārēni” Ropažu novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks:

 2013.gada 24. oktobrī pulksten 18.00 Ropažu novada Domes telpās Ropažos, Sportā ielā 1.

Ar sagatavoto ziņojumu var iepazīties AS “Siguldas Būvmeistars” mājas lapā www.buvmeistars.lv. Ropažu novada Domē Ropažos, Sporta ielā 1 darba laikā var iepazīties ar ziņojuma kopsavilkumu, mājas lapā www.ropazi.lv – ar ziņojumu.

30 dienu laikā (līdz 11.11.2013.) sabiedrība var iesniegt AS „Siguldas Būvmeistars” un Vides pārraudzības valsts birojam rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par paredzēto darbību.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ar SIA "Olaines Kūdra" iecerētās kūdras ieguves paplašināšanas ieceres IVN ziņojuma aktuālo redakciju var iepazīties:

http://www.georesursi.lv/

------------------------------------------------

 

Paziņojums par SIA “Mālpils-agro” cūku intensīvās audzēšanas fermas izveides Mālpils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

27.06.2013. - Sapulce būs 18.07.2013. 16:00 Mālpils novada domē

Cūku intensīvās audzēšanas fermas izveides ar biogāzes ražotni  Mālpils novada ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks

2013.gada 18.jūlijā plkst.16.00 Mālpils novada domes lielajā zālē (adrese: Mālpils novada dome, Nākotnes ielā 1, Mālpils, Mālpils nov., LV-2152).

Saņemt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un ar to saistītajiem dokumentiem interesenti var:

 

  • SIA "Mālpils agro" mājaslapā www.malpils-agro.lv;
  • Mālpils novada domē Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils nov., LV-2152
  • Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldē
  • Vides pārraudzības valsts birojā
Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par sagatavoto paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un ar to saistītajiem dokumentiem var iesūtīt Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tel. 67770806, mājaslapa http://www.vpvb.gov.lv līdz 2013.gada 8. augustam.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Paziņojums par autoceļa A10 “Rīga-Ventspils” posma no km 45,1 (Ķemeru pagrieziens) līdz km 91,8 (krustojums ar P130 Līgas-Kandava-Veģi) rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

28.06.2013.

Autoceļa A10 “Rīga-Ventspils” posma no km 45,1 (Ķemeru pagrieziens) līdz km 91,8 (krustojums ar P130 Līgas-Kandava-Veģi) rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskās apspriešanas notiks š.g.

15. jūlijā plkst. 18.00:

Smārdes kultūras centrā (Smārdes pamatskola, Smārdes pagasts, Engures novads);

16. jūlijā plkst. 15.00:

Kandavas novada domes zālē (Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads);

16. jūlijā plkst. 17.00:

Pūres kultūras namā („Vārpas”, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads);

18. jūlijā plkst. 17.00:

Tukuma novada domes Vitrāžu zālē(Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumaizstrādātājs – SIA „Latekoil”.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties internetā: www.eiroprojekts.lv/A10no š.g. 1. līdz 30. jūlijam un šajā laikā (līdz 2013.gada 30.jūlijam) sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,www.vpvb.gov.lv ).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------