Aktuālās aktivitātes

Situācijas apraksts:

Pērn Lietuvā tika pieņemts likums par mežu reformu – ļoti līdzīgu tai, kāda Latvijā notika jau 1998. g., un kuras būtība ir valsts meža resursu centralizēta pārvaldība, nododot tos vienās rokās un padarot par industriālas ražošanas platībām, kurās galvenais apsaimniekošanas veids ir kailcirtes. Tā kā Lietuvā šis process ir “aizkavējies” teju par 20 gadiem (patiesībā mazāk, jo pakāpeniskas pārmaiņas šai virzienā īstenotas jau sen), atšķirībā no Latvijas, Lietuvā vēl ir palicis vairāk veco mežu, kaut gan, protams, arī pirms reformas tika cirsts ļoti daudz, un senie meži lielākoties ir saglabājušies aizsargājamajās teritorijās (Nacionālajos un reģionālajos parkos). Pašlaik kailcirtes milzīgās platībās jau notiek un tiek plānotas tieši aizsargājamajās teritorijās – Lietuvas skaistākajās un lietuviešu sirdīm dārgākajās vietās, tāpēc daudziem ir sajūta, it kā tiktu cirsta un svešumā vesta pati tautas dvēsele.

13. oktobris bija vēsturiska diena, kad sākās Lietuvas sabiedrības sacelšanās: kailciršu “izrotātajā” Labanoras gāršā notika gājiens, kurā ap 1500 dalībnieku pārliecinājās par situāciju un 1) izteica prasību apturēt aizsargājamajās teritorijās notiekošās nelikumīgās darbības un 2) uzlūkot mežu ne tikai kā koksnes, bet arī citu vērtību avotu; 3) pauda atziņu: “Mežs nespēj runāt, tāpēc mums ir jārunā meža vietā, mēs esam meža balss!” Diemžēl oficiālie ziņu avoti par šo notikumu klusēja un valdība uz tautas aicinājumu nereaģēja (precīzāk: reaģēja tikai ar organizatoriem adresētiem apvainojumiem, pārmetot nekompetenci). Īslaicīgi apturētā ciršana aizsargājamajās teritorijās pašlaik turpinās ar īpašu sparu. Tāpēc iniciatīvas grupa aicina doties vēl vienā vēsturiskā gājienā.

1. decembrī plkst. 12.00 Viļņā ar saukli “Mežu liktenis tiek izlemts TAGAD” notiks gājiens no Katedrāles laukuma uz LR Seimu – tas iecerēts kā ATBALSTA AKCIJA LIKUMPROJEKTAM PAR KAILCIRŠU AIZLIEGŠANU AIZSARGĀJAMAJĀS TERITORIJĀS, kura apspriešana Lietuvas Seimā paredzēta 4. decembrī. Gājiena sākums plkst. 12.00 Katedrāles laukumā, tas vedīs par Ģedimina prospektu, plkst. 13.00 pie Seima paredzēts koncerts.

Rīkotāju aicinājums: runāt skaļi, lai Mežs tiktu sadzirdēts! Tāpēc ikviena aicināts paņemt sev līdzi divas malkas pagales, bungas, instrumentus vai pat motorzāģi – lai Seima ļaudis sadzirdētu caur cilvēkiem skanošo Meža saucienu un saprastu, kā balsot 4. decembrī.

Piebilde: Liela daļa Lietuvā un arī tās aizsargājamajās teritorijās cirstās koksnes tiek pārstrādāta Latvijā vai izvesta caur mūsu valsti. Mēs esam līdzdalīgi Lietuvas sāpē. Tā nedrīkst būt mums vienaldzīga. Paudīsim savu viedokli arī mēs!

http://uzmiskus.lt/

Pikets pagaidām atlikts, jo atlikta meža izsole.

Ērgļu novada dome pieņēmusi lēmumu izsolē pārdot izciršanai tai piederošo 27 ha meža ap "Braku" mājām, no kura apmēram puse tiks izcirsta kailcirtē. 

Lēmums tika pieņemts pamatojoties uz to, ka mežs esot pāraudzis un pēdējais laiks ir to nocirst. 

Tai pašā laikā Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozītis iebilst pret tik lielu kailciršu platību un aicina Ērgļu novada domi apskatīt pavisam tuvu atrodošās mežaudzes, kur tiek demonstrēta ne-kailciršu mežkopība. Tas ir meža apsaimniekošanas veids, kas nodrošina saimnieciskos labumus no meža ar vides un estētisku vērtību saglabāšanu. Līdz šim uz šo priekšlikumu neviens no Ērgļu domes nav atsaucies.

Diez ko par notiekošo teiktu rakstnieks Rūdolfs Blaumanis, kurš savu attieksmi pret ciršanu skaidri ir izteicis lugā "Indrāni".

Un vajadzēja tam gadīties tieši pie Blaumaņa memoriāla.

Kas attiecas uz vides vērtību saglabāšanu, zemāk attēlā ir redzama grava, kurā atrodas Eiropas nozīmes biotops - nogāžu un gravu meži. Te plānota bezjēdzīga sanitārā cirte un kritalu izvākšana - tas kaitētu dabai (atņemtu mājas daudzām sugām, iespējama zemsedzes un reljefa bojāšana) un ekonomiski neatmaksājas.

Varbūt Ērgļu novada pašvaldībai būtu laiks mazliet paaugstināt savu zināšanu un izpratnes līmeni par dabas vērtībām. Varbūt tās un saimniecisks ieguvums varētu sadzīvot kopā Domes apsaimniekotajās teritorijās? Veidot vidi kopā ar dabas speciālistiem.

Sestdien 20.oktobrī VAK sāk jaunu tikšanos ciklu.

Līmējam kopā filmu.

Mēģināsim kopā atcerēties VAK notikumus atmodas un pirmsatmodas laikā. Tikšanās notiks Dubultos Pils ielā 1 Topošajā Zaļās Atmodas muzejā pulksten 13.00

Līdz ņemsim groziņus, fotoattēlus un labu noskaņojumu.