pav

Pikets pagaidām atlikts, jo atlikta meža izsole.

Ērgļu novada dome pieņēmusi lēmumu izsolē pārdot izciršanai tai piederošo 27 ha meža ap "Braku" mājām, no kura apmēram puse tiks izcirsta kailcirtē. 

Lēmums tika pieņemts pamatojoties uz to, ka mežs esot pāraudzis un pēdējais laiks ir to nocirst. 

Tai pašā laikā Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozītis iebilst pret tik lielu kailciršu platību un aicina Ērgļu novada domi apskatīt pavisam tuvu atrodošās mežaudzes, kur tiek demonstrēta ne-kailciršu mežkopība. Tas ir meža apsaimniekošanas veids, kas nodrošina saimnieciskos labumus no meža ar vides un estētisku vērtību saglabāšanu. Līdz šim uz šo priekšlikumu neviens no Ērgļu domes nav atsaucies.

Diez ko par notiekošo teiktu rakstnieks Rūdolfs Blaumanis, kurš savu attieksmi pret ciršanu skaidri ir izteicis lugā "Indrāni".

Un vajadzēja tam gadīties tieši pie Blaumaņa memoriāla.

Kas attiecas uz vides vērtību saglabāšanu, zemāk attēlā ir redzama grava, kurā atrodas Eiropas nozīmes biotops - nogāžu un gravu meži. Te plānota bezjēdzīga sanitārā cirte un kritalu izvākšana - tas kaitētu dabai (atņemtu mājas daudzām sugām, iespējama zemsedzes un reljefa bojāšana) un ekonomiski neatmaksājas.

Varbūt Ērgļu novada pašvaldībai būtu laiks mazliet paaugstināt savu zināšanu un izpratnes līmeni par dabas vērtībām. Varbūt tās un saimniecisks ieguvums varētu sadzīvot kopā Domes apsaimniekotajās teritorijās? Veidot vidi kopā ar dabas speciālistiem.