pav

 https://www.consilium.europa.eu/lv/policies/green-deal/ 

Eiropas nākotne ir atkarīga no veselīgas planētas. ES dalībvalstis ir apņēmušās līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti, izpildot savas saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu. Eiropas zaļais kurss ir ES stratēģija 2050. gada klimata mērķa sasniegšanai.