pav

ARVĪDS ULME
“Viss redzamais no neredzamā sākas”
DZEJOĻU KRĀJUMA ATVĒRŠANAS SVĒTKI
2017. gada
13. maijā
no plkst. 15
Rīgā, O. Vācieša muzejā