pav

Sagatavotās iespējamās vēstules par ZM piedāvātajiem grozījumiem MK noteikumos par koku ciršanu mežā - Zemkopības ministrijai un arī valsts vadībai. Aktuālā saite uz noteikumu projektu te https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/arhivetas-apspriesanas/mk-noteikumu-projekts-grozijumi-ministru-kabineta-2012-gada-18-decembr?id=576 

ZM par izmaiņām MK noteikumos Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā”

ZM un valdībai par Zemkopības ministrijas īstenoto politiku mežu nozarē

 t. 67226042