pav

 

 

 

 

Mēs, Vides aizsardzības klubs, pievienojamies "BirdLife" un Eiropas Vides biroja aicinājumam aizsargāt dabu un sabiedrības veselību, atbalstot nozīmīgu Eiropas Komisijas priekšlikumu. Lai gan Eiropas komisijas sagatavotajā projektā ietilpst vairāki grozījumi, viens to tiem ir īpaši svarīgs: aizliegt izmantot pesticīdus ekoloģiski nozīmīgās platībās. Šādas platības sākotnēji tika radītas, lai aizsargātu bioloģisko daudzveidību zemnieku saimniecībās. Diemžēl, Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja sagatavoja rezolūciju Eiropas Komisijas priekšlikumu noraidīšanai: http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170529IPR76251/agriculture-meps-vote-to-veto-plans-for-pesticide-free-ecological-focus-areas
 
 
Aicinām Jūs,  Eiropas parlamenta deputātus, pirms balsojuma parlamentā atbildēt uz jautājumu: Jūs izvēlaties dabu vai pesticīdus?
 
Mēs uzskatām, ka atbilde ir vienkārša: deputātiem ir jāizmanto šī iespēja cilvēku un dabas labā, it īpaši, jo tas ir svarīgi bišu un citu, arī mums derīgu, kukaiņu izdzīvošanai. Mēs esam pret to, ka Kopējās lauksaimniecības politikas instrumenti un finanses tiek izmantoti dabas piesārņošanai, tādējādi arī mazinot ticību Kopējai lauksaimniecības politikai. 
 
Tāpēc mēs aicinām Jūs neatblstīt rezolūciju pret, mūsuprāt, nozīmīgo Eiropas Komisijas priekšlikumu. 
 
Gaidām Jūsu atbildi, kā Jūs balsosiet?