Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienība (IUCN) un Koalīcija par tīru Baltijas jūru (Coalition Clean Baltic) ar Zviedrijas Postcode Foundation atbalstu uzsāka projektu Baltijas jūras reģionā sadarbībā ar vadošajiem reģionālajiem ekspertiem, akadēmisko aprindu pārstāvjiem, pētniecības institūtiem un vietējām organizācijām, lai izpētītu un demonstrētu plastmasas piesārņojuma ietekmi Baltijas jūras reģionā uz ekosistēmām, bioloģisko daudzveidību, pārtikas nekaitīgumu un klimata pārmaiņām, un risinātu trīs galvenos jautājumus:

  • Cik daudz un kāda veida plastmasas no Baltijas jūras valstīm katru gadu nonāk Baltijas jūrā?
  • Vai plastmasas piesārņojums palielina klimata pārmaiņas, ietekmējot ledus veidošanos un ledus kušanu jūrā?
  • Vai plastmasa negatīvi ietekmē pārtikas avotus un apdraud sugas Baltijas jūrā?

Lai turpinātu veidot mūsu projektu, mēs aicinām interesentus un šajos jautājumos iesaistītās puses apmeklēt Semināru “Baltic Solutions for Plastic Pollution Workshop”, kas notiks Rīgā, 2018. gada 8. oktobrī Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijā no plkst. 12.00-18.00.

Biedrība “Vides aizsardzības klubs” sadarbībā ar CCB sekretariātu, koordinē semināra norisi un īsteno projektu sadarbībā ar ieinteresētajām dalīborganizācijām.

Detalizēta semināra programma pieejama:

https://ccb.se/?event=baltic-solution-for-plastic-pollution&event_date=2018-10-08

 

 

Photo: Tuula Narhinen www.tuulanarhinen.net/artworks/baltplast.html

 

Ar detalizētāku informāciju par Baltijas jūras piesārņojuma stāvokli var iepazīties:

http://stateofthebalticsea.helcom.fi/pressures-and-their-status/marine-litter/