Piedāvājam nevalstisko vides aizsardzības organizāciju asociācijas "Koalīcija par tīru Baltiju" (Coalition Clean Baltic (CCB)) organizēto sabiedriskā ekoloģiskā monitoringa (dabas vērošanas) metodisko materiālu paketi.

Materiāli ir tulkoti gan no angļu, gan krievu valodas, un pēc tiem šobrīd strādā skolās un ekoloģiskajos pulciņos gan Skandināvijas valstīs, gan Polijā un Baltkrievijā.

Ceram, ka arī Latvijā šie materiāli tiks veiksmīgi pielietoti.