Coalition Clean Baltic. Sabiedriskā vides monitoringa rokasgrāmata:

Andris Urtāns, Loreta Urtāne. Upju tīrības pakāpes noteikšana:

Gaujas fonds

Dabas aizsardzības pārvalde