Svētā Asīzes Franciska Saules dziesma Laimas Akurāteres tulkojumā

Pāvesta Franciska enciklika par mūsu kopējām mājām latviešu valodā