Kas ir Latvijas Vides aizsardzības klubs?

Vides Aizsardzības klubs ir vecākā dabas aizsardzības nevalstiskā organizācija Latvijā. VAK jau 1987.gadā bija daļa no Latvijas nacionālās atmodas veidošanas spēka.

Vides aizsardzības kluba biedri pēc kārtējās Domes sēdes Kalnciema ielā 30, 1988.. Foto: Juris Taškovs

Šobrīd VAK aktīvi iestājas par vides jautājumiem to visplašākajā nozīmē, kas ietver gan bioloģisko daudzveidību, gan īpaši aizsargājamo dabas teritoriju uzraudzību un iniciatīvas jaunu īpaši aizsargājamu teritoriju dibināšanā, gan sabiedrības tiesību uz dzīvi tīrā vidē aizstāvību...

Vides aizsardzības klubs (VAK) ir brīvprātīga un neatkarīga organizācija, kas darbojas saskaņā ar saviem Statūtiem un Programmu.

VAK apvieno domubiedrus ar kopējām interesēm par vides aizsardzību un sakopšanu, ar vidi saprotot dabu, sociālo un garīgo vidi.

VAK sadarbojas ar tām kustībām, organizācijām un biedrībām, kuru darbība sakrīt ar VAK mērķiem un uzdevumiem. VAK apzinās sevi kā daļu no pasaules zaļās kustības.


VAK MĒRĶI UN UZDEVUMI:

Nepieļaut tālāku vides sagandēšanu, cīnīties pret šī procesa cēloņiem un veicināt vides atveseļošanu.

Veidot labsirdīgas vides un cilvēku savstarpējās attiecības.

Kopt sevī vienības ideju, apzinot sevi kā nepieciešamu daļu no vesela.

Kopt sevī iecietību un žēlsirdību un savstarpēju sapratni sabiedrībā.

Veicināt vispārēju cilvēktiesību ievērošanu, cenšoties nepieļaut demokrātisko brīvību ierobežošanu.

VAK ar nevardarbīgiem līdzekļiem cīnās par pilnīgu demilitarizāciju.

VAK statūti