vēstules uzmetums ZM par izmaiņām MK noteikumos Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā”

vēstules uzmetums ZM un valdībai par Zemkopības ministrijas īstenoto politiku mežu nozarē