pav

Putnu dienās plašas iespējas putnu iepazīšanai bez organizētiem klātienes pasākumiem

 

Lai gan mazliet citādi kā ierasts, arī šajā pavasarī Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (Pārvalde) un citiem partneriem 10. un 11. aprīlī visā Latvijā organizē pavasara Putnu vērošanas dienas. To laikā šoreiz netiks organizēti klātienes pasākumi, taču ikviens tiek aicināts doties dabā individuāli vai kopā ar ģimeni, klausīties putnu dziesmas un izmēģināt iemaņas to vērošanā un iepazīšanā.

Pārvalde aicina nedrūzmēties dabas takās un pirms kāpšanas putnu vērošanas torņos pagaidīt līdz nokāpj citi dabas taku apmeklētāji. Jāņem vērā, ka dabas takās un skatu torņos netiek nodrošināta virsmu apstrāde ar dezinfekcijas līdzekļiem.

Šī gada pavasara Putnu vērošanas dienās Dabas aizsardzības pārvalde piedāvā:

Iesaisties pētījumā!

Šajā gadā Pārvalde aicina īpašu uzmanību pievērst zosīm, ziņojot par novērojumiem mājaslapā www.dabasdati.lv. Šie ziņojumi palīdzēs īstenot Bioloģijas institūta un Dabas aizsardzības pārvaldes kopīgo pētījumu, lai radītu priekšnoteikumus zemkopības nozares konfliktu novēršanai ar caurceļojošajām zosīm.

 

Iepazīsti putnus dabā!

Putnus var vērot it visur – pie mājas, iemīļotākajā pastaigu takā un citviet. Piemēram, Ķemeru Nacionālā parkā viena no labākajām vietām putnu vērošanai ir Dunduru pļavas.  Dabas taku Dunduru pļavās nav, taču teritorijai cauri ved ceļš, pa kuru braucot, dabu var vērot “safari” veidā pa auto logu, organizējot operatīvas pieturvietas, tiklīdz pamanīts kas interesants. Meža ieskautajās pļavās redzamas ķīvītes, dzērves, gulbji, mājas strazdi, jūras ērgļi un citi putni. Tos būs ērti saskatīt no izbūvētajām skatu platformām un 5,5 m augstā torņa. Plašāk par putniem Dunduru pļavās: https://youtu.be/0LWSxFmnnl0

 

Iztīri būrīšus!

Pavasaris ir īstais laiks, lai ne tikai izgatavotu un uzstādītu jaunus, bet arī iztīrītu iepriekšējos gados uzstādītos putnu būrīšus. To tīrīšana ir ļoti svarīga, lai putns nekļūtu par vieglu medījumu, piemēram, caunām un kaķiem, kā arī, lai ligzdā nesāktu mājot parazīti.  Video par būrīšu tīrīšanu: https://www.youtube.com/watch?v=xQu8z6EJTgs

 

Izzini putnus mākslā!

Viena no iespējām ir apskatīt mākslinieces un Pārvaldes dizaineres Daigas Segliņas oriģinālzīmējumu izstādi «Daba zīmējumos», kas pieejama Ļaudonas pagasta bibliotēkā. Atbilstoši valstī noteiktajiem ierobežojumiem bibliotēka vienlaikus ir pieejama vienai personai vai vienā mājsaimniecībā dzīvojošajiem.   Plašāka informācija: https://www.laudona.lv/bibliotekas/laudonas-pagasta-biblioteka?pp=

 

Savukārt no 16. aprīļa līdz 16. jūnijam Līgatnes dabas takās būs apskatāma biedrības “Baltā vilka takas” veidotā foto izstāde “Brīvs kā putns gaisā”, kas veltīta Jānim Baltvilkam. Izstāde veidota ar J. Baltvilka dzejas un miniatūru citātiem, kuriem savas fotogrāfijas ir veltījuši fotogrāfi Baiba Dālberga, Armands Majevskis, Ruslans Matrozis, Andris Poišs un Sandris Rabkevičs. Izstādē satiksiet putnu ar diviem vārdiem, putnu, kas dzied par tirgu, putnu, kas mākoņos zvejo, putnu, kas tēva dubļus brien, un citus. Izstāde būs apskatāma ārtelpās, iegādājoties ieejas biļeti Līgatnes dabas takās.  Vairāk informācijas: www.ligatnesdabastakas.lv

Saklausi putnus pasakās!

Tos, kuri putnu vērošanas dienās tomēr labāk izvēlas palikt mājās, aicinām uzzināt daudz interesantu lietu par putniem caur pasakām. Piemēram, saistoša lasāmviela gan bērniem, gan arī pieaugušajiem ir grāmata “Pasakas par putniem”, kurā apkopotas septiņas no pasaku vācēja Anša Lehra-Puškaiša paša sarakstītajām pasakām un ekspertu komentāri. Šīs pasakas īpašā veidā ļauj paraudzīties ne vien uz putniem, bet arī caur tiem atklāj cilvēka rakstura īpašības. Daļa no fotoattēliem, kas iekļauti grāmatā, uzņemti Ķemeru Nacionālajā parkā. Plašāka informācija: http://www.tukumamuzejs.lv

 

Papildu šīm pavasara Putnu dienu aktivitātēm ikviens ir aicināts iesaistīties arī citās Latvijas Ornitoloģijas biedrības izziņotajām iespējām www.putnudienas.lv